Laser v zubní protetice

Technický laser v protetice

Technický laser se stal významným pomocníkem v protetice při spojování všech dentálních slitin. Využívá se vysokého výkonu laserového paprsku, který umožňuje svařování stomatologických náhrad zejména z vysokotavitelných slitin. Tímto způsobem je možné prodloužit životnost fixních a především skeletových náhrad. Nezanedbatelným faktorem je i finanční výhodnost takové opravy pro pacienta zejména v případech, kdy není možné zhotovit nový můstek nebo skeletovou náhradu.

Výhody svaru technickým laserem

Na rozdíl od pájení plamenem nebo bodování má svařování technickým laserem řadu výhod. Při svařování technickým laserem dochází k velkému lokálnímu zahřátí obou svařovaných částí a tím k jejich spojení, svar je čistý, pevný a pružný a zejména bez příměsí, protože probíhá pod ochrannou vrstvou plynu argon. Pájku lze často využít pouze k doplnění materiálu. Největší výhodou je pouze lokální zahřátí kovu, takže pryskyřice nebo keramika ve vzdálenosti 2mm od místa svaru zůstává nepoškozena. Není tady nutné pryskyřici nebo keramiku zcela odstraňovat jako v případě pájení. Svar je přesně lokalizován díky optickému zařízení, takže je možné svařit i velmi jemné části v těžko přístupných místech. Výhodou je také možnost spojit nestejnorodé materiály jako např. zlaté slitiny s CrNi nebo CrCo materiály. Ke svařování používáme stolní zařízení Desktop Laser Dentaurum s ovládacími prvky a komorou pro vlastní svařování. Součástí přístroje je i optické zařízení , laserová tryska a tryska pro ochranný plyn argon.

Využití technického laseru - snímací náhrady

Nejčastěji využíváme technický laser při svařování zlomených kovových částí skeletových náhrad, např. podjazykového třmenu, předního a zadního patrového třmenu nebo desky obr. 2. J e také možné přivařit ulomené retenční prvky, lité spony a opěrné trny. Ty je při ztrátě možné nově zhotovit a následně přivařit obr.3. Častými případy je také svaření zlomeného třmenu a desky v přechodu na retenční část a opravy defektů na skeletových náhradách. Veškeré opravy je nutné provádět na modelu, tzn., že ideální je provádět otisk přes skeletovou náhradu. To je velmi důležité u skeletovách náhrad s attachmenty. V některých případech, kdy nelze otisknou dvě pohyblivé části zlomeného skeletu, se spokojíme i s otiskem čelisti bez skeletu, na který obě části skeletu naadaptujeme. Ideálním využitím technického laseru je přidání zubu do skeletu pomocí navařené retence.Tento případ se v minulosti řešil pomocí většího množství pryskyřice s nejasným výsledkem stejně jako v případě bodování retence.Náhrada s pryskyřicí ztratila charakter skeletu. V případě využití přivařené retence technickým laserem náhrada zůstává skeletem. Využíváme buď ocelové retence z drátu o průměru 1-1,2 mm nebo předem zhotovené retence z chromkobaltové slitiny. Retence zajišťuje dokonalou pevnost přidaného zubu, skelet si zachovává estetický vzhled a prodlužuje svoji životnost.Vše je možné zhotovit v rámci kódů pojišťoven.

Využití technického laseru - fixní náhrady.

Technický laser se využívá ke svařování jednotlivých částí můstků ze zlatých a náhradních slitin.Je také možné svařit zlomený můstek, který se podařil sejmout a následně vzít otisk s oběma částmi zlomeného můstku.Technickým laserem dokážeme zacelit i rozřezané korunky po sejmutí můstku, stejně jako prodloužit krátké korunky v kovové části.Vše je možné pouze při minimálním poškození pryskyřičných fazet nebo keramiky. To je veliká výhoda oproti letování. Ke stávajícímu můstku lze také přidat další člen tak, že na modelu s můstkem zhotovíme doplňovaný člen z vosku tak, aby byl přesně v kontaktu s můstkem.Ten po odlití přivaříme k můstku.Doplníme pouze fazetu nového členu.Veškeré svařování je nutné z důvodu přesnosti provádět na modelu.Technickým laserem jsme také schopni opravit různé defekty či porézy korunek a můstků.Je také možné přidat materiál např. v bodě kontaktu, zvětšit např.hrbolky, zacelit probroušenou korunku. Dokážeme také navařit retence korunek podobné retenčním perlám.

Ceník
Popis Cena
Oprava zlomeného skeletu, spony 82341 980 Kč
Doplnění zubu do skeletu+retence 82341+82331 1350 Kč
Oprava korunek a můstků 81631 450 Kč (+50 Kč poštovné)
Krátké korunky, defekty,dirky 81631 450 Kč (nebo dohodou)